Roztroušená skleróza Nově diagnostikovaní Blízcí pacientů

Roztroušená skleróza není způsobena lepkem

cituji ze závěru článku to (pro nás) nejpodstatnější:

"Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že nesnášenlivost lepku je příčinou pouze celiakie. Lepek nezpůsobuje žádné jiné imunopatologické nemoci, včetně roztroušené sklerózy. (...) Je tedy naprosto vyloučeno, se současnou vědeckou znalostí nesnášenlivosti lepku, že lepek je obecně škodlivý a že vyloučení lepku z potravy vede k zlepšení zdravotního stavu a dokonce může pozitivně ovlivnit průběh roztroušené sklerózy. Tyto mýty musíme jednoznačně odmítnout. "

Autorem je 

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

Přečtěte si celý přiložený článek níže!