Roztroušená skleróza Nově diagnostikovaní Blízcí pacientů

17.4.2016 zkuste muzikoterapeutickou dílnu

Muzikoterapie jako cesta k integraci našeho dechu, hlasu a těla

 

Pozvánka na muzikoterapeutickou dílnu 17. 4. 2016

Naše tělo je (kromě jiného) velmi dokonalý hudební nástroj - a pokud víme, jak jej rozeznít, uvolnit a rozcvičit, získáme kvalitní hlasový projev zároveň s uvolňujícími a ozdravujícími pocity, které resonují s naší tělesnou pohodou.

Seminář „Muzikoterapie jako cesta k integraci našeho dechu, hlasu i těla“ je zaměřen především na dechová a hlasová cvičení v souvislosti s hledáním souladu naší mysli, těla, dechu i hlasu.

Je určen všem – zpěvákům i nezpěvákům – kteří si rádi hrají, pracují na sobě, bez nároků na výkon a dovednosti, ale s radostí z prožitku a obohacení. Seminář dále vytvoří příležitost k sebeuvědomování, které přímo souvisí s prožitkem vlastního hlasového projevu. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si cviky, které uvolňují tělo a prohlubují dech, budou mít možnost okusit několik dalších fyzioterapeutických a psychosomatických přístupů ke zlepšení vnímání svého těla i hlasu. Sebepoznávání sluchem by mělo předcházet hlasovou tvorbu, tomuto tématu se budeme také věnovat. Důležité je nebát se projevit své Já hlasem, naučit se pracovat se svým hlasovým projevem, kultivovat jej a přijmout jej s radostí – takový, jaký je. Zpívat se může naučit každý, pokud se zbaví strachů a bloků, vycvičí si naslouchání a pracuje s hlasem. Zpěv je velkým zdrojem energie, cestou k hlubšímu dýchání a mimo jiné i způsobem, jak prožívat radost.

Akce bude probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1, v době od 10 00 – 17 00 hod., s větší přestávkou na oběd, cena 1 200,- Kč.

Lektorkou je PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D, muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog. Od roku 1996 doposud pracuje s pacienty po poškození mozku na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK. Na tomto pracovišti působí dále jako lektor pro studenty medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, přednáší v předatestačních kurzech lékařů. Cílené muzikoterapeutické práci se kromě praxi v nemocnici věnuje i v CKP Roseta, se zaměřením na oblast psychosomatiky, rodinné terapie, kognitivního i pohybového tréninku, cvičení dechu a hlasu, problematiky osob se speciálními potřebami i osobnostního rozvoje.  Spolupodílela se na řadě projektů (Hlasohled, Rodičovské centrum Nová trojka, Plasticita mozku, Konference expresivních terapií …). Vede vícestupňové akreditované kurzy muzikoterapie a pracuje též jako muzikoterapeutický supervizor jednotlivců i skupin. V roce 2009 a 2013 byla zvolena za ČR delegátem do Evropské konfederace muzikoterapeutů (EMTC). Pracuje v Radě CZMTA (Muzikoterapeutické asociace ČR). V posledních letech aktivně navštívila muzikoterapeutické praxe v Belgii, Turecku a Litvě a přednášela v Kanadě, Estonsku, Litvě, Polsku, Turecku a Rakousku. 

Více na www.mg-muzikoterapie.cz, přihlašovat se můžete na marketa.gerlich@gmail.com