Roztroušená skleróza Nově diagnostikovaní Blízcí pacientů

Nabídka fyzioterapie horních končetin s využitím virtuální reality

Informujeme o možnosti využít ambulantní fyzioterapii v rozsahu 10
hodin v měsících červen/červenec. Rehabilitace se zaměřuje na
funkci horních končetin a stabilitu trupu. Celá studie probíhá pod
vedením doc. PhDr. Kamily Řasové, Ph.D ve Fakultní nemocnici
Královské Vinohrady (Šrobárova 1150/50, Praha 10).
V příloze najdete náborový leták a informovaný souhlas, kde
naleznete více informací o zmíněné studii.