Roztroušená skleróza Nově diagnostikovaní Blízcí pacientů

Návrat osob s roztroušenou sklerózou do práce

Hledáte dlouho zaměstnání, máte roztroušenou sklerózu a nevíte, kam dál? Zkuste tuto nabídku od ESF (Evropského sociálního fondu). Jedná se o projekt pro 15 osob a počítá se s úspěšným umístěním 12 uchazečů do práce. Pod odkazem naleznete kontakt na další dotazy, harmonogram projektu, závaznou přihlášku a organizační pokyny. Účast v projektu je bezplatná, aktivity probíhají v Praze. Věkové omezení je 20–50 let.