Roztroušená skleróza Nově diagnostikovaní Blízcí pacientů

Psychoterapeutická skupina od 19. září

Hola, hola, po prázdninách zas skupina volá! (viz příloha)

 

Věřím, že jste si léto užili, dosyta se zrekreovali a můžeme se zas od 19.září začít scházet

 

 

Renáta Malinová 

psychoterapeutka

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
renatamalina@volny.cz
tel.: 777 086 206
www.renatamalina.cz