Roztroušená skleróza Nově diagnostikovaní Blízcí pacientů

Ataka

Ataka znamená jakékoliv nově vzniklé neurologické příznaky či podstatné zvýšení intenzity těch stávajících, avšak nezávisle na zvýšené teplotě nebo infekčním onemocnění. Měly by trvat nepřetržitě déle jak 24 hodin. Dalším kritériem pak je, že od poslední atakl měl uběhnout alespoň měsíc.

Relaps-remitentní, tedy nejčastější forma onemocnění, se projevuje právě atakami, mezi kterými je různě dlouhé období bez zdravotních obtíží. Tomuto "období klidu" se říká remise. Musíme ale pamatovat, že podle výzkumů nemoc nikdy nespí, proto je třeba se o sebe řádně starat a dodržovat ozdravný režim i když je nám momentálně dobře. Aby nám bylo dobře i nadále a dlouho :) 

Rozpoznat ataku není vůbec jednoduché, jak na to patří mezi nejčastější otázky všech pacientů. Někdy je obtížné i pro lékaře rozeznat, zda jsou určité příznaky již atakou, či jde o jev vyvolaný např. horečkou, infekcí nebo stresem (takové stavy nazýváme pseudo-atakami). 

Ataka je vlastně akutní zánět a znamení, že je nemoc aktivní. Proto je třeba tento zánět co nejdříve polačit. Léčba ataky je velice intenzivní. V současné době ji představuje především podání 3 - 5 g SoluMadrolu formou infuze během 3 - 5 dní. Jde o kortikoidy, které jsou velice účinné, mají ovšem též hodně vedlejších účinků, a při léčbě je tak dobré dodržovat určitý režim. Po podání kapaček je pak nutné postupně snižovat dávky kortikoidů, které se již užívají perorálně. Více informací o léčbě ataky naleznete zde

Prohládněte si seznam symptomů, které jsme pro aplikaci Jak rozeznat ataku shromáždili na setkání mladých sklerotiků na Malé Skále:

Místa na těle