Roztroušená skleróza Nově diagnostikovaní Blízcí pacientů

Členství

Přihláška do Sdružení mladých sklerotiků

S žádostí o členství v SMS se obracejte e-mailem na Martinu Navrátilovou . Stáhněte si členskou kartu, kterou po vyplnění pošlete Martině na výše uvedený e-mail.

Členské příspěvky Sdružení mladých sklerotiků jsou 200,- Kč za rok.

Příspěvky pošlete na účet UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - čú: 503601000/2700, Nejlépe s vyplněným jménem odesilatele.

Návod na vyplnění a odeslání:
Klikněte na soubor Členská karta, uložte si ho do svého počítače, vyplňte potřebné údaje, opět uložte a vyplněný pošlete v příloze na uvedený e-mail Martiny. 
Osobní údaje jsou ukládány a chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Sdružení mladých sklerotiků, z.s. se zavazuje, že údaje nepředá třetí osobě, a budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu sdružení.