Roztroušená skleróza Nově diagnostikovaní Blízcí pacientů

Členství

Přihláška do Sdružení mladých sklerotiků

S žádostí o členství v SMS se obracejte e-mailem na info@mladisklerotici.cz . Stáhněte si členskou kartu, kterou po vyplnění pošlete na výše uvedený e-mail.

Členské příspěvky Sdružení mladých sklerotiků jsou 200,- Kč za rok.

Příspěvky pošlete na účet UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - čú: 503601000/2700, Nejlépe s vyplněným jménem odesilatele.

Návod na vyplnění a odeslání: Klikněte na soubor Členská karta, uložte si ho do svého počítače, vyplňte potřebné údaje, opět uložte a vyplněný pošlete na uvedený e-mail. Sdružení mladých sklerotiků, z.s. se zavazuje, že údaje nepředá třetí osobě, a budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu sdružení.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde