Obrovské dávky vitaminu D pro RS pacienty – léčba nebo hazard?

V posledních měsících se pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) stále častěji (zejména na internetu) setkávají s tvrzeními o údajně „oficiální léčbě” RS obrovskými dávkami vitaminu D v zahraničí.

Zdroj: Facebook, vlákna s diskusemi RS pacientů a s odkazy na zahraniční weby o užívání vitaminu D v mega dávkách

Odpovídá: Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé neurodegenerativní onemocnění postihující mozek a míchu. Toto onemocnění je desetiletí podrobně studováno. V ČR je zajištěna kvalitní diagnostika. Průběh onemocnění lze prakticky u všech nemocných pozitivně ovlivnit léčbou, kterou indikuje specialista, neurolog, v tzv. Centrech pro diagnostiku a léčbu RS.

Je samozřejmé, že nemocní s RS hledají všechny informace, které mají zlepšit kvalitu jejich života. To lze jenom uvítat. Bohužel, prostřednictvím internetu se šíří i zdravotní „rady a návody“, které mohou dokonce zdravotní stav nemocných zhoršit. Již delší dobu je to např. tvrzení, že RS je způsobena parazity, kteří se nacházejí v mozku. Stejně nesmyslné jsou i rady, že zdravotní stav nemocných s RS se může zlepšit, pokud budou užívat „zázračné minerální substance (MMS)“. Nově je i RS zařazována mezi nemoci, které jsou podle vědecky nedoložených informací způsobeny konzumací lepku nebo mléka a mléčných výrobků. Využít tyto „rady“ znamená pro nemocného s RS značné zdravotní riziko. Jednoznačným hazardem se zdravím jsou však doporučení, která se na internetu šíří pod názvem Coimbra protocol. V nich brazilský lékař Coimbra doporučuje nemocným s RS aplikaci mega-dávek vitamínu D. Současně má být výrazně upraveno stravování nemocných ve smyslu vyloučení složek živočišného i rostlinného původu, které obsahují vápník. Celý protokol je doplněn ještě o další doporučení, která nebudu blíže komentovat. Coimbra protocol musíme jednoznačně označit za nepodložený vědeckými důkazy. Jeho aplikace může způsobit závažné a nezvratné zdravotní potíže.

Je možné říci, že je obecné povědomí o prospěšnosti vitamínu D pro naše zdraví. Většina lidí však chápe jeho význam pouze úzce v souvislosti se zdravím kostí. Nově se ukazuje, že vitamín D má velmi komplexní regulační dopady na prakticky všechny funkce našeho těla, včetně imunitní soustavy. Tam působí doslova homeostaticky. To znamená, zajišťuje dostatečnou úroveň regulací, které mají omezit ty složky zánětu, které mají poškozující charakter. Právě tyto regulační složky jsou u nemocných s roztroušenou sklerózou narušeny. Je tedy velmi žádoucí, aby strava nemocných s RS byla bohatá na potraviny, které vitamín D přirozeně obsahují. V našich podmínkách je to především vaječný žloutek, máslo, mléčný tuk. To jsou paradoxně zrovna ty složky potravy, které jsou spojovány s nezdravým životním stylem. Několik desítek let je doporučováno v rámci prevence aterosklerózy vyvarovat se těmto potravinám. Jaký je výsledek? Výskyt aterosklerózy a nemocí srdce se nesnížil. Několika generacím jsme však tímto „zdravotním doporučením“ omezili přísun esenciálních vitamínů a dalších nutričně nenahraditelných látek. Je tedy jasné, že ve všem musíme mít uměřenost a použijeme-li zdravý rozum, náš jídelníček v tomto směru bude ideální.

Biosyntéza vitamínu D z prekurzorů, především rostlinného původu, které přijímáme potravou, probíhá pod vlivem ultrafialového záření. Neměli bychom tedy bránit rozumné expozici slunci. Zde musíme mít na paměti, že prostředky pro ochranu před škodlivými složkami slunečního svitu jsou již součástí běžných pleťových krémů. Speciální prostředky, které chrání před slunečními paprsky, obsahují tak vysoká množství těchto látek, že do kůže nepronikne dostatečné množství UV záření nutného pro biosyntézu aktivní formy vitamínu D. Těmto skutečnostem bychom měli přizpůsobit náš pobyt na slunci. Vitamín D, který získáme z běžné stravy, není nikdy v takovém množství, abychom se „předávkovali“. To se však velmi snadno může stát, pokud používáme léčivé přípravky, které vitamín D obsahují. I proto jsou tyto léčivé přípravky u nás pouze na lékařský předpis. Nadbytek vitamínu D má totiž zásadní negativní dopady na naše zdraví. Může dojít k poškození ledvin, srdce, zvýšenému krevnímu tlaku a mnoha dalším závažným následkům. Bohužel, prostřednictvím internetu získávají nemocní s RS informace, že RS je možné léčit mega-dávkami vitamínu D. Tato doporučení jsou naprosto nepřijatelná. Neovlivní vlastní průběh onemocnění. Aplikace tak vysokých dávek vitamínu D však s velkou jistotou povede k poškození zdraví. Je třeba připomenout, že máme k dispozici snadno dostupné biochemické parametry měřené v krvi, kterými je možné případný nedostatek vitamínu D v těle zjistit. Máme i měřitelné ukazatele, které hodnotí fyziologický dopad léčebného podání vitamínu D. Všichni nemocní s RS se mohou prostřednictvím svého lékaře o těchto parametrech informovat.

Co říci závěrem? Lze jednoduše shrnout, že každý člověk, zdravý i nemocný, může svůj zdravotní stav zásadně ovlivnit svými životními podmínkami. Mezi ty nejsnáze ovlivnitelné patří naše stravování. Vhodně zvolenou a doslova na míru šitou stravou může nemocný s roztroušenou sklerózou zásadně zlepšit kvalitu života. Některé složky, které cíleně zařadí do stravy, budou pozitivně ovlivňovat poškozující zánět. Jakékoliv – důkazy nepodložené – zásahy do stravování, složení jídelníčku, se mohou obrátit proti nemocnému s roztroušenou sklerózou. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že žádná změna ve stravovacích návycích nemůže nahradit cílenou terapii indikovanou neurologem, která je pro všechny nemocné s roztroušenou sklerózou u nás dostupná.

Autor textu je uznávaným českým imunologem, jeho nejnovější odbornou knihou je učebnice Imunologie člověka, která vůbec poprvé shrnuje všechny oblasti biomedicíny, ve kte­rých se uplatňuje znalost fungování imunitního systému http://www.imunologie-cloveka-krejsek.cz/O-projektu.html

  cookies |     Copyright © 2024 Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
Návštěvy: On-line: 2 * Návštěvy dnes 38   Celkem 157630 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |