Metoda mimotělního (umělého) oplodnění neboli IVF (in vitro fertilizace) dokáže velmi efektivně řešit problém neplodnosti párů. Možnosti pomoci závisí na příčině neplodnosti každého z partnerů.

Pacientky či pacienti s RS nemají proti ostatní populaci zvýšený výskyt problémů s početím dítěte. U mužů s RS nejsou rizika v rámci metody IVF žádná. Nicméně cytostatika, která se v terapii RS stále ještě užívají jak ve formě tabletové, tak infuzní, mohou snižovat plodnost. Některá cytostatika mohou vést až k neplodnosti, proto je vhodné před zahájením této léčby konzultovat svého lékaře a ev. zvážit možnost zmrazení zárodečných buněk (vajíček nebo spermií).

U žen trpících RS, a které hodlají podstoupit umělé oplodnění, je doporučeno, aby byla pacientka 6–12 měsíců bez ataky a aby byla celkově stabilizovaná, optimální je i to, aby byl stacionární nález na MR mozku. V rámci IVF u žen je používána hormonální stimulace, která může vyvolat zhoršení stavu, ev. ataku RS. Toto riziko stoupá při opakování stimulačních cyklů. Dle literatury se preferuje v rámci stimulačních schémat podávání antagonistů GnRH před agonisty GnRH (podávaný hormon – gonadotropin releasing hormon).

MUDr. Jana Volná

  cookies |     Copyright © 2024 Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
Návštěvy: On-line: 6 * Návštěvy dnes 28   Celkem 159592 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |