Možnosti fyzioterapie u roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní zánětlivé neurodegenerativní onemocnění, které často začíná u mladých lidí v produktivním věku. V dnešní době mají pacienti k dispozici moderní léčbu, která je nasazena ihned po diagnostickém procesu. Samotná léčba však nestačí. Kromě léků je absolutně zásadní aktivní přístup pacienta, jeho vnitřní motivace a osobní zodpovědnost za svůj život. U většiny pacientů je potřeba učinit poměrně zásadní změny v dosavadním životním stylu – zaměření na fyzickou i psychickou kondici, zvládání stresu, nalezení hranice mezi prací a odpočinkem apod. Takovou změnu je potřeba ideálně zahájit pomocí odborníků, kteří pacienta nasměřují a pomohou mu vytvořit „terapeutický plán ušitý na míru“. Čím dříve je terapeutický proces zahájen, tím lépe. Přestože se v tomto článku budeme věnovat fyzioterapii, je dobré od začátku myslet na to, že nelze oddělit jednotlivé složky lidské osobnosti a dává tedy smysl, aby terapie probíhala uceleně. Dle našich klinických zkušeností nově diagnostikovaným pacientům (ale nejen jim) doporučujeme kombinaci fyzioterapie a psychoterapie ideálně od začátku onemocnění.

Roztroušená skleróza má nejrůznější projevy a probíhá u každého pacienta odlišně. Proto je fyzioterapie u pacientů s RS symptomatická (tj. řeší příznak, který pacienta trápí), přičemž z primárních symptomů nemoci dokáže ovlivnit především spastickou parézu, problémy s rovnováhou, ataxii (porucha koordinace pohybů), únavu, poruchy chůze, depresi a částečně urologické obtíže a inkontinenci stolice. Novější trendy popisují „preventivní“ cvičení, tj. pravidelnou pohybovou aktivitu i u pacientů, kteří nemají viditelné obtíže. Přestože je fyzioterapie vhodná a účinná ve všech fázích onemocnění, pojďme si vysvětlit, proč je tolik důležité její včasné zahájení. Hlavním důvodem je uplatnění neuroplasticity (schopnost nervových buněk mozku stavět, přestavovat a opravovat svoji tkáň). U RS mohou být v počátečních stadiích narušené funkce opět obnoveny. Dalšími důvody k zahájení pravidelných pohybových aktivit co nejdříve po zjištění diagnózy je zabránění časné hypoaktivity (nedostatečné pohybové aktivitě) s následnou fyzickou i psychickou dekondicí, vytvoření funkčních rezerv pro období náhlého zhoršení, ovlivnění imunitního systému a zabránění vzniku sekundárních komplikací (osteoporóza, obezita, srdečně-cévní onemocnění apod.). Je prokázáno, že aktivní pacient, který je zvyklý na fyzickou zátěž, má vyšší míru schopnosti regenerace. V praxi to znamená třeba to, že v případě ataky a výskytu nějakého neurologického příznaku, má pacient rychlejší návrat do stavu před atakou.

Pro přehlednost můžeme fyzioterapii rozdělit na:

1, individuální – vhodná především pro nově diagnostikované pacienty, pacienty po atace nebo již v pokročilejším stadiu onemocnění. Zde se využívají především tzv. techniky na neurofyziologickém podkladě (ty, které stimulují neuroplasticitu) jako je Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, Spirální dynamika, Neuromuskulární proprioceptivní facilitace apod.

2, skupinovou nebo pohybové aktivity jako takové – vhodné pro pacienty s mírnými či středními obtížemi, kteří kromě pohybu mohou těžit i z psychosociálního vlivu skupinových aktivit. Nejvíce doporučovanými aktivitami je aerobní cvičení, posilovací cvičení, kombinace aerobního a posilovacího cvičení např. formou kruhového tréninku, body and mind aktivity (jóga, pilates, tai chi, bioenergetické cvičení apod) (více v kapitole SPORT)

Pokud někde najdete zastaralou informaci, že pohyb pacientům s RS škodí, věřte, že opak je pravdou. Je však velmi důležité respektovat specifika onemocnění. Jde především o únavu a zvýšenou citlivost na teplo. Cílem cvičení není se zničit, ale naučit se vnímat své limity, své hranice, poslouchat své tělo a umět mu vyjít vstříc. Zcela zásadní je si tedy uvědomit, že fyzioterapie či cvičení vhodné pro pacienty s RS, by neměly být pouze krátkodobým zásahem do života pacienta. Hlavní snahou všech rehabilitačních odborníků spolu s pacientem by měla být dlouhodobá změna životního stylu.

Zásadní je přístup pacienta, který se aktivně ptá svého neurologa na možnosti fyzioterapie nebo hledá odborníka ve svém okolí již od počátku onemocnění.

Více informací včetně kontaktů na terapeuty specializující se na problematiku RS můžete najít na www.msrehab.cz

autor: Mgr. Lucie Suchá

  cookies |     Copyright © 2024 Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 70   Celkem 155542 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |