Potřebuji psychoterapii?
Co mi tato služba nabízí?

Základem pro přijetí nabídky psychoterapeutického vztahu je uvědomění, že tělo i duševní rovina je jeden celistvý systém, který se navzájem ovlivňuje. Z tohoto faktu vyplývá, že pokud léčíme pouze tělo, které vykazuje viditelné symptomy, léčíme pouze polovinu systému. Aby byla somatická léčba co nejúspěšnější, je potřeba tento proces podpořit i v rovině naší psychiky.

Je nutné odbourat předsudky a různá tabu, která nás negativně ovlivňují v přijetí psychologické, psychoterapeutické a psychiatrické péče. Stále je v naší společnosti vnímána nemoc těla jako cosi více přijatelného než nemoc duše, jako by byla znakem naší nedostatečnosti a slabosti. Jako člověk jsme celek a tedy i léčba by měla probíhat celostně, aby měla co největší naději na úspěch.

Už jen prostý fakt, že se pacient snaží porozumět své diagnóze, chce vypátrat spouštěče, které mohly podpořit vznik nemoci a následně zpracovávat a měnit nezdravé životní scénáře a modely chování, slouží k tomu nejdůležitějšímu v léčení - NASTAVENÍ A ODHODLÁNÍ K AKTIVNÍMU PŘÍSTUPU V LÉČBĚ.

Terapeutický proces nabízí kromě prvotního "psychoterapeutického záchranného kruhu" po sdělení diagnózy a procesu jejího přijetí a zpracování. Dále terapeutický proces nabízí možnoti, jak začlenit pozitivní a ozdravné změny ve všech rovinách života pacienta. Konkrétně se tedy jedná o zreflektování a pochopení získaných scénářů z chování z primární rodiny a z uvědomování si svých silných stránek a přijetí a přepracování svých indispozic. Terapie nabízí pomoc při získávání nových komunikačních dovedností (asertivní chování, strategická komunikace) a dále nabízí možnost aktivně zpracovávat a následně pozitivně pečovat o vztahy s blízkými osobami (partneři, rodiče, děti). Speciálně pro pacienty s RS je potřeba nahlédnout na autoagresivní vzorce chování k sobě samým, které se projevují především v rovině vysokých nároků na sebe, potlačování vlastních potřeb na úkor spokojenosti ostatních, neschopnosti říkat ne, chybějící sebelásky a nedostatku času na sebepéči. S tím souvisí potřeba osvojit si různé relaxační techniky a hledání činností, které přináší v životě uspokojení a radost.

V souvislosti s různými fázemi přijetí nemoci a jejími doprovodnými projevy, jako je například deprese, stavy úzkosti až panické ataky, se zde pacienti učí tyto stavy zvládat (různá dechová cvičení a relaxační techniky). Psychoterapeutická pomoc nabízí pro zpracování všech životních témat různé přístupy a zároveň lze do terapeutického procesu přizvat i ostatní členy rodiny. Je dobré vědět, že v terapeutickém vztahu platí toto pravidlo: Čím větší důvěra k terapeutovi a větší obsah sdělení a upřímnosti, tím větší zisk z přínosu terapie. Psychoterapie nabízí bezpečné prostředí pro naprostou upřímnost a otevřenost pacienta, který není souzen a hodnocen za jakékoliv své emoce a je plně respektován jako jedinečná osobnost.

Zjednodušeně by se dalo říct, že absolvování psychoterapie může významně přispět k duševní rovnováze každého člověka a dává tak šanci na novější, šťastnější a zdravější život.

autor článku (Bc. Karin Emily Řeháková)

Kontakt na psychoterapeuta Vám poskytne lékař v RS centru. Pokud byste si chtěli hledat psychoterapeuta sami zkuste se podívat sem

  cookies |     Copyright © 2024 Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
Návštěvy: On-line: 2 * Návštěvy dnes 32   Celkem 159596 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |