Potřebuji psychoterapii?

Co mi tato služba nabízí?

Základem pro přijetí nabídky psychoterapeuticého vtahu je uvědomění, že tělo i duševní rovina je jeden celistvý systém, který se navzájem ovlivnuje. Z tohoto faktu vyplývá, že pokud léčíme pouze tělo, které vykazuje viditelné symptomy, léčíme pouze polovinu systému. Aby byla somatická léčba úspěšná co nejvíce, je potřeba tento proces podpořit i v rovině naší psychiky.

Je nutné odbourat předsudky a různá tabu, která nás negativně ovlivnují v přijetí psychologické, psychoterapeutické a psychiatrické péče. Stále je v naší společnosti vnímána nemoc těla jako cosi více přijatelného než nemoc duše, jako by byla znakem naší nedostatečnosti a slabosti. Jako člověk jsme celek a tedy i léčba by měla probíhat celostně, aby měla co největší naději na úspěch.

Už jen prostý fakt, že se pacient snaží porozumět své diagnoze, chce vypátrat spouštěče, které mohly podpořit vznik diagnozy a následně zpracovávat a měnit nezdravé životní scénáře a modely chování, slouží k tomu nejdůležitějšímu v léčení - NASTAVENÍ A ODHODLÁNÍ K AKTIVNÍMU PŘÍSTUPU V LÉČBĚ.

Kromě prvotního "psychoterapeutického záchranného kruhu" po sdělení diagnozy a potřeby jejího přijetí a zpracování dále terapeutický proces nabízí pozitivní a ozdravné možnosti změn ve všech rovinách života pacienta. Konkrétně se jedná tedy o zreflektování a pochopení získaných scénářů z chování z primární rodiny, zvědomování svých silných stránek a přijetí a přepracování svých indispozic, získávání nových komunikačních dovedností (asertivní chování, strategická komunikace) a dále nabízí možnost aktivně zpracovávat a následně pozitivně pečovat o vztahy s blízkými osobami (partneři, rodiče, děti). Speciálně pro pacienty s RS je potřeba nahlédnout na autoagresivní vzorce chování k sobě samým, které se projevují především v rovině vysokých nároků na sebe, potlačování svých potřeb na úkor spokojenosti ostatních, neschopnost říkat ne, nedostatkem sebelásky a času na sebepéči. S tím souvisí potřeba osvojit si různé relaxační techniky a hledání čiností, které přináší v životě uspokojení a radost.

V souvislosti s různými fázemi přijetí nemoci a jejími doprovodnými projevy, jako je například deprese, stavy úzkosti až panické ataky se zde pacienti učí tyto stavy zvládat (různá dechová cvičení a relaxační techniky). Psychoterapeutická pomoc nabízí pro zpracování všech životních témat různé přístupy a zárověň lze do terapeutického procesu přizvat i ostatní členy rodiny. Je dobré vědět, že v terapeutickém vztahu platí toto pravidlo: Čím větší důvěra k terapeutovi a větší obsah sdělení a upřímnosti, tím větší zisk z přínosu terapie. Psychoterapie nabízí bezpečné prostředí pro naprostou upřímnost a otevřenost pacienta, který není souzen a hodnocen za jakékoliv své emoce a je plně respektován jako jedinečná osobnost.

Zjednodušeně by se dalo říct, že absolvování psychoterapie může významně přispět k duševní rovnováze každého člověka a dáva tak šanci na novější, šťastnější a zdravější život.

autor článku (Bc. Karin Emily Řeháková)

Kontakt na psychoterapeuta Vám poskytne lékař v RS centru. Pokud byste si chtěli hledat psychoterapeuta sami zkuste se podívat sem

  cookies |     Copyright © 2024 Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 27   Celkem 161443 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |