Sdružení mladých sklerotiků, z.s. je podpořeno grantem z fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví.

www.fondyehp.cz

Název projektu „Profesionalizace Sdružení mladých sklerotiků, z.s.“ , č. ZD-MGS3-012 z Fondů EHP a Norska.

Projekt má za cíl stabilizaci managementu spolku a podporu organizace a informační kampaně při pořádání osvětových edukačních celorepublikových setkání. Obsahem těchto setkání pacientů s Roztroušenou sklerózou ( dále jen „RS“) jsou nejen přednášky odborníků o léčbě, psychoterapeutické podpoře, nutnosti a potřebě fyzioterapie, ale také popularizace zdravého životního stylu s nabídkou vhodných pohybových aktivit. Projekt má též za cíl podpořit získávání a následné publikování ověřených informací, propagování a distribuci vlastních unikátních publikací o RS ( Cvičeni při RS, Tucet klíčů k RS a Stravování při RS) a dále podporu organizace projektu MS Buddy, zaměřeného na nově diagnostikované pacienty s RS.

Informace o realizaci projektu:

Byla vytvořená 3 pracovní místa na plný úvazek pro zaměstnance spolku. V souladu s nastavenými kritérii plnění programu byly realizovány všechny pravidelné každoroční akce: Osvětový víkend NEJEN pro nově diagnostikované, Jógové víkendy, Víkend s hipoterapií, Sklerotici na vodě - sjíždění Sázavy a předvánoční bowling Roztroušená koule. Navíc podle zájmu pacientů proběhlo i několik setkání pacientů „Přijďte na pokec“. Díky grantu z norských fondů jsme úspěšně realizovali veškeré vytyčené aktivity, a to i v širším rozsahu (vícekrát realizovaný Jógový víkend). Povedlo se nám zlepšit způsob získávání finančních prostředků na naše akce a zrealizovat i akci zcela novou pod názvem „Festival pohybu“. Ta obsahovala ukázky čtyř druhů cvičení doporučovaných / vhodných pro pacienty s RS. Ze všech akcí také získáváme zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníků v QR kódu, kterou vyhodnocujeme, publikujeme a podle referencí zlepšujeme obsahově i organizačně další ročník akcí.

ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EHP 2014 – 2021

ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EHP 2014 – 2021

img
img
img
img
img
img
img
img
img
  cookies |     Copyright © 2024 Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
Návštěvy: On-line: 3 * Návštěvy dnes 26   Celkem 161442 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |